• Lenox bandsaw Woodmaster C

  • Product Code: Woodmaster C
  • Manufacturer: Rontgen
  • Original: Taiwan
  • Warranty:
  • Price: 00 vnđ

Lưỡi cưa vòng chuyên cưa gỗ: làm răng trui răng, có thể mài lại
Chuyên được sử dụng cưa các lại gỗ cứng

Qui Cách

 
WIDTH x THICKNESS KERF TOOTH
SPACING
1/2" 3/4" 7/8" 1"
IN MM INCHES TPI 2 1.3 1.1 1
1 x .035 27 x 0.90 0.072      
1 x .035 27 x 0.90 0.078      
1-1/4 x .035 34 x 0.90 0.080    
1-1/4 x .042 34 x 1.07 0.085  
1-1/2 x .042 41 x 1.07 0.085    
2 x .035 54 x 0.90 0.090      
2 x .045 54 x 1.14 0.091    

Lưỡi cưa Amada HA700

Mã SP: HA700
Giá: 00 vnđ

Lưỡi cưa Amada H1080

Mã SP:
Giá: 00 vnđ

Lenox bandsaw Woodmaster C

Mã SP: Woodmaster C
Giá: 00 vnđ

Lenox woodmaster carbide

Mã SP: Wood master CT
Giá: 00 vnđ

Wood cutting blade Lenox Woodmaster B

Mã SP: woodmaster B
Giá: 00 vnđ