• Rongfu Bandsaw machine RF-300

  • Product Code: RF-300
  • Manufacturer: Rong Fu
  • Original: Taiwan
  • Warranty:
  • Price: 138,600,000 vnđ

-Máy cưa hai trụ (cưa phôi chính xác)
-Bán tự động
-Cắt xong tự nâng lên
-Quy cách: 34 x 1.10 x 3950 mm
-3 HP, 3 Phase

RF-300-1.jpgRF-300-2.jpg

Rongfu Bandsaw machine RF-300R

Mã SP: RF-300R
Giá: 171,570,000 vnđ

Rongfu Bandsaw machine RF-1018RAAV

Mã SP: RF-1018RAAV
Giá: 114,700,000 vnđ

Rongfu Bandsaw machine RF-1018SRV

Mã SP: RF-1018SRV
Giá: 00 vnđ

Rongfu Bandsaw machine RF-712N

Mã SP: RF-712N
Giá: 00 vnđ

Rongfu Bandsaw machine RF-128

Mã SP: RF-128
Giá: 00 vnđ

Rongfu Bandsaw machine RF-300A

Mã SP: RF-300A
Giá: 171,570,000 vnđ

Rongfu Bandsaw machine RF-335SRV

Mã SP: RF-335SRV
Giá: 00 vnđ

Rongfu Bandsaw machine RF-1018SV

Mã SP: RF-1018SV
Giá: 00 vnđ

Rongfu Bandsaw machine RF-128HDR

Mã SP: RF-128HDR
Giá: 00 vnđ

Rongfu Bandsaw machine RF-280HA

Mã SP: RF-280HA
Giá: 00 vnđ

Rongfu Bandsaw machine RF-300

Mã SP: RF-300
Giá: 138,600,000 vnđ